ปฐมวัย

นางสาวน้องหญิง ช้างพลาย
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย