ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวณัฐกุล ดวงแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวน้องหญิง ช้างพลาย
ครู คศ.1

นางสาวปานทิพย์ มุขแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1