ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
163 ซอยฉิมพลี1 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน   แขวงคลองชักพระ  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 4243326


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81+%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/@13.77404,100.4515353,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x30e299f1b35430e5:0x177cdf2f79b295f0!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4Lin4Lix4LiU4LiK4LmI4Liy4LiH4LmA4Lir4Lil4LmH4LiBIOC4quC4seC4h-C4geC4seC4lOC4geC4o-C4sOC4l-C4o-C4p-C4h-C4qOC4tuC4geC4qeC4suC4mOC4tOC4geC4suC4ow!8m2!3d13.77404!4d100.453724!3m4!1s0x30e299f1b35430e5:0x177cdf2f79b295f0!8m2!3d13.77404!4d100.453724?hl=th