ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนวัดช่างเหล็ก
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (ฉบับภาษาไทย)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน รร.วัดช่างเหล็ก (ฉบับภาษาอังกฤษ)