ประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 65
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2565 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 65
12 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 65
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2565
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 65