ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก ยินดีต้อนรับ ท่าน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อม
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 64
ประกาศ ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63