ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
163 ซอยฉิมพลี1 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน   แขวงคลองชักพระ  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 4243326


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :