แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/06/2018
ปรับปรุง 28/11/2019
สถิติผู้เข้าชม 114235
Page Views 127159
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) บางชัน คลองสามวา
2 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ คลองตัน คลองเตย
3 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ คลองตัน คลองเตย
4 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร คลองตัน คลองเตย
5 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง คลองตัน คลองเตย 3902917
6 โรงเรียนสิงฟ้า คลองตัน คลองเตย
7 โรงเรียนอนุบาลทอสี คลองตัน คลองเตย
8 โรงเรียนอนุบาลมารี คลองตัน คลองเตย
9 โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน คลองเตย 3912357
10 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย คลองตัน คลองเตย
11 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ คลองตัน คลองเตย
12 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย
13 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คลองตัน คลองเตย
14 โรงเรียนวชิรสิน คลองตัน คลองเตย
15 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท คลองตัน คลองเตย
16 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา คลองตัน คลองเตย
17 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ คลองตัน คลองเตย
18 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก คลองตัน คลองเตย
19 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน คลองตัน คลองเตย
20 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก คลองตัน คลองเตย
21 โรงเรียนวรรณวิทย์ คลองเตย คลองเตย
22 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ คลองเตย คลองเตย
23 โรงเรียนคลองเตยวิทยา คลองเตย คลองเตย
24 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย คลองเตย
25 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คลองเตย คลองเตย
26 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คลองเตย คลองเตย
27 โรงเรียนขจรศึกษา คลองเตย คลองเตย
28 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย คลองเตย
29 โรงเรียนอนุบาลบุษรา คลองเตย คลองเตย
30 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ คลองเตย คลองเตย
31 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ พระโขนง คลองเตย
32 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก พระโขนง คลองเตย
33 โรงเรียนศรีวิกรณ์ พระโขนง คลองเตย
34 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พระโขนง คลองเตย
35 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก พระโขนง คลองเตย
36 โรงเรียนอนุบาลอธิพร พระโขนง คลองเตย
37 โรงเรียนดาราคาม พระโขนง คลองเตย
38 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ พระโขนง คลองเตย
39 โรงเรียนปทุมคงคา พระโขนง คลองเตย
40 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา พระโขนง คลองเตย
41 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา พระโขนง คลองเตย
42 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง พระโขนง คลองเตย
43 โรงเรียนวิศาลวิทย์ พระโขนง คลองเตย
44 โรงเรียนอนุบาลใจดี พระโขนง คลองเตย
45 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
46 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง
47 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง ดินแดง
48 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง 02 2451966
49 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ ดินแดง ดินแดง
50 โรงเรียนประไพพัฒน์ ดินแดง ดินแดง
51 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู ดินแดง ดินแดง
52 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร ดินแดง ดินแดง
53 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ดินแดง ดินแดง
54 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ ดินแดง ดินแดง
55 โรงเรียนจำนงค์พิทยา ดินแดง ดินแดง
56 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง ดินแดง
57 โรงเรียนอนุบาลสมใจ ดินแดง ดินแดง
58 โรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง ดินแดง
59 โรงเรียนอนุบาลปานตา ดินแดง ดินแดง
60 โรงเรียนนิธิปริญญา ดินแดง ดินแดง
61 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ ดินแดง ดินแดง
62 โรงเรียนอำนวยพิทยา ดินแดง ดินแดง
63 โรงเรียนจำนงค์วิทยา ดินแดง ดินแดง
64 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง
65 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ ดินแดง ดินแดง
66 โรงเรียนจันทรวิชา ดินแดง ดินแดง
67 โรงเรียนอนุบาลแก้ว ดุสิต
68 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
69 โรงเรียนอนุบาลสาริน ดุสิต
70 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ดุสิต
71 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย ดุสิต
72 โรงเรียนศรีดรุณ ดุสิต
73 โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ ดุสิต
74 โรงเรียนราชินีบน ดุสิต
75 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ดุสิต
76 โรงเรียนทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
77 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ ดุสิต
78 โรงเรียนสุภาวดี ดุสิต
79 โรงเรียนเยาวชนศึกษา ดุสิต
80 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน ดุสิต
81 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ดุสิต
82 โรงเรียนอัมพวันศึกษา ดุสิต 2431979
83 โรงเรียนพันธะศึกษา ดุสิต ดุสิต
84 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต ดุสิต
85 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต ดุสิต
86 โรงเรียนราขวัตรวิทยา ดุสิต ดุสิต
87 โรงเรียนวัดโบสถ์ ดุสิต ดุสิต
88 โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ดุสิต ดุสิต
89 โรงเรียนอักษรเจริญ ดุสิต ดุสิต
90 โรงเรียนพันธะวัฒนา ดุสิต ดุสิต
91 โรงเรียนราชวินิต ดุสิต ดุสิต 022812156, 022820217, 022821807
92 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
93 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
94 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ วชิรพยาบาล ดุสิต
95 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วชิรพยาบาล ดุสิต
96 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค วชิรพยาบาล ดุสิต
97 โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์เทเวศน์ วชิรพยาบาล ดุสิต
98 โรงเรียนวัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต
99 โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ วชิรพยาบาล ดุสิต
100 โรงเรียนโยนออฟอาร์คอนุบาล วชิรพยาบาล ดุสิต
101 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วชิรพยาบาล ดุสิต
102 โรงเรียนนันทนศึกษา สวนจิตรลดา ดุสิต
103 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สวนจิตรลดา ดุสิต 022820117, 022827897 ต่อ 105, 102
104 โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี สวนจิตรลดา ดุสิต 2413401-2
105 โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา ดุสิต
106 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน (02 ) 4243326
107 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต ทุ่งครุ ทุ่งครุ
108 โรงเรียนดรุณวัฒนา ศิริราช บางกอกน้อย 081-9199041
109 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ แสมดำ บางขุนเทียน
110 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม 2891024
111 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร บางซื่อ บางซื่อ
112 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ บางซื่อ บางซื่อ
113 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ บางซื่อ บางซื่อ
114 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
115 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย บางซื่อ บางซื่อ
116 โรงเรียนปิ่นวัฒนา บางซื่อ บางซื่อ
117 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
118 โรงเรียนบางโพศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
119 โรงเรียนวีระพิทยา บางซื่อ บางซื่อ
120 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
121 โรงเรียนซินไตท้ง บางซื่อ บางซื่อ
122 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ บางซื่อ 5869391
123 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
124 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
125 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
126 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ บางซื่อ บางซื่อ
127 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
128 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
129 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
130 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม บางซื่อ บางซื่อ
131 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา บางซื่อ บางซื่อ
132 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 บางซื่อ บางซื่อ
133 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ บางซื่อ บางซื่อ
134 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ บางซื่อ บางซื่อ
135 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ บางซื่อ บางซื่อ
136 โรงเรียนอรรถวิทย์ บางนา บางนา 02744-8818-9
137 โรงเรียนสิริรัตนาธร บางนา บางนา
138 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บางรัก
139 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก บางรัก
140 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก บางรัก
141 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล มหาพฤฒาราม บางรัก
142 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา มหาพฤฒาราม บางรัก
143 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
144 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา มหาพฤฒาราม บางรัก
145 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก
146 โรงเรียนอนุบาลรักลูก สีลม บางรัก
147 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น สีลม บางรัก
148 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สีลม บางรัก
149 โรงเรียนสัจจพิทยา สีลม บางรัก
150 โรงเรียนจี้จึ้ง สีลม บางรัก
151 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม บางรัก
152 โรงเรียนกว่างเจ้า สีลม บางรัก
153 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม สีลม บางรัก
154 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สี่พระยา บางรัก
155 โรงเรียนยุหมินพัฒนา สี่พระยา บางรัก
156 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร สี่พระยา บางรัก
157 โรงเรียนอาทรศึกษา สี่พระยา บางรัก
158 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) หลักสอง บางแค
159 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา ปทุมวัน
160 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน ปทุมวัน
161 โรงเรียนดรุณอักษร ปทุมวัน ปทุมวัน
162 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง รองเมือง ปทุมวัน
163 โรงเรียนอนุบาลสุนรา รองเมือง ปทุมวัน
164 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ลุมพินี ปทุมวัน
165 โรงเรียนอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน
166 โรงเรียนจำรูญพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
167 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ลุมพินี ปทุมวัน
168 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ลุมพินี ปทุมวัน
169 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ลุมพินี ปทุมวัน
170 โรงเรียนสุนีพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
171 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา สวนหลวง ประเวศ 023210388
172 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
173 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย 026216348
174 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
175 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
176 โรงเรียนประสาทวุฒิ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
177 โรงเรียนวัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
178 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
179 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
180 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
181 โรงเรียนเจริญศึกษา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
182 โรงเรียนวัดโสมนัส วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย 022810792, 022820131
183 โรงเรียนสตรีจุลนาค วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
184 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
185 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สามเสนใน พญาไท
186 โรงเรียนธำรงวิทย์ สามเสนใน พญาไท
187 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ สามเสนใน พญาไท
188 โรงเรียนดาริกา สามเสนใน พญาไท
189 โรงเรียนอนุบาลดรุณา สามเสนใน พญาไท
190 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี สามเสนใน พญาไท
191 โรงเรียนสวนบัว สามเสนใน พญาไท
192 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล สามเสนใน พญาไท
193 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา สามเสนใน พญาไท
194 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ สามเสนใน พญาไท
195 โรงเรียนเทพปัญญา สามเสนใน พญาไท
196 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามเสนใน พญาไท
197 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว สามเสนใน พญาไท
198 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สามเสนใน พญาไท 022799802
199 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา สามเสนใน พญาไท
200 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามเสนใน พญาไท
201 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ สามเสนใน พญาไท
202 โรงเรียนเรวดี สามเสนใน พญาไท
203 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พระนคร
204 โรงเรียนพิมานวิทย์ พระนคร
205 โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา พระนคร
206 โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม พระนคร
207 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร 020436548
208 โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ ชนะสงคราม พระนคร
209 โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์ ชนะสงคราม พระนคร
210 โรงเรียนสตรีวิทยา บวรนิเวศ พระนคร
211 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บวรนิเวศ พระนคร
212 โรงเรียนสตรีวรนาถ บางขุนพรหม พระนคร
213 โรงเรียนสวนเด็ก บางขุนพรหม พระนคร
214 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
215 โรงเรียนวัลยา บางขุนพรหม พระนคร
216 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร 022816104
217 โรงเรียนวัดราชบพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
218 โรงเรียนราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร
219 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
220 โรงเรียนวัดสังเวช วัดสามพระยา พระนคร
221 โรงเรียนเบญจมราชาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
222 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
223 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ บางจาก พระโขนง
224 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย บางจาก พระโขนง
225 โรงเรียนสวนนันทวัน บางจาก พระโขนง
226 โรงเรียนอนุบาลปาณยา บางจาก พระโขนง
227 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางจาก พระโขนง
228 โรงเรียนสมาหารศึกษา บางจาก พระโขนง
229 โรงเรียนบพิธวิทยา บางจาก พระโขนง
230 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ บางจาก พระโขนง
231 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล บางจาก พระโขนง
232 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา บางจาก พระโขนง
233 โรงเรียนใจรักอนุบาล บางจาก พระโขนง
234 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี บางจาก พระโขนง
235 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร บางจาก พระโขนง
236 โรงเรียนอนุบาลสุนทร บางจาก พระโขนง
237 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง 023939123
238 โรงเรียนสมถวิล บางจาก พระโขนง 3325253-4
239 โรงเรียนนารีนิรมล บางจาก พระโขนง
240 โรงเรียนอนุบาลนฤมล บางจาก พระโขนง
241 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต บางจาก พระโขนง
242 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย บางจาก พระโขนง 023115185, 023111786
243 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา บางนา พระโขนง
244 โรงเรียนสุทธิบงกข บางนา พระโขนง
245 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ บางนา พระโขนง
246 โรงเรียนเปรมสันต์ บางนา พระโขนง
247 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง บางนา พระโขนง
248 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ บางนา พระโขนง
249 โรงเรียนอนุบาลพัสวี บางนา พระโขนง
250 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา พระโขนง
251 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข บางนา พระโขนง
252 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา บางนา พระโขนง
253 โรงเรียนประภามนตรี บางนา พระโขนง
254 โรงเรียนอนุบาลปราณี บางนา พระโขนง
255 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา บางนา พระโขนง
256 โรงเรียนลาซาล บางนา พระโขนง
257 โรงเรียนพิพัฒนา พระโขนง พระโขนง
258 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม บางแวก ภาษีเจริญ
259 โรงเรียนวรมงคล ยานนาวา
260 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ช่องนนทรี ยานนาวา
261 โรงเรียนทวีวัฒนา ช่องนนทรี ยานนาวา
262 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ช่องนนทรี ยานนาวา
263 โรงเรียนนนทรีวิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา 022862105, 022865035 ต่อ 103, 118
264 โรงเรียนวรสารพิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา
265 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ช่องนนทรี ยานนาวา
266 โรงเรียนประถมนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 022491446
267 โรงเรียนตรีวิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
268 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บางโพงพาง ยานนาวา
269 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา บางโพงพาง ยานนาวา
270 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ บางโพงพาง ยานนาวา
271 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย บางโพงพาง ยานนาวา
272 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
273 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา
274 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม บางโพงพาง ยานนาวา
275 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท ราชเทวี
276 โรงเรียนอนุบาลจารุณี ราชเทวี
277 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ ราชเทวี
278 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ราชเทวี
279 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง ราชเทวี
280 โรงเรียนปริญญาทิพย์ ราชเทวี
281 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล ราชเทวี
282 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ราชเทวี
283 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา ราชเทวี
284 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ ราชเทวี
285 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ถนนเพชรบุรี ราชเทวี 022168539
286 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
287 โรงเรียนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี
288 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
289 โรงเรียนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี
290 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
291 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
292 โรงเรียนสวนมิสกวัน ทุ่งพญาไท ราชเทวี
293 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
294 โรงเรียนมักกะสันพิทยา มักกะสัน ราชเทวี
295 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มักกะสัน ราชเทวี
296 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย มักกะสัน ราชเทวี
297 โรงเรียนโกวิทธำรง มักกะสัน ราชเทวี
298 โรงเรียนวัดสังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
299 โรงเรียนวัดสังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง 021812213
300 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา วัฒนา 3923738,3915015
301 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง วัฒนา
302 โรงเรียนแสงหิรัญ พระโขนงเหนือ วัฒนา 02 311 1525
303 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
304 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พระโขนงเหนือ วัฒนา
305 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สวนหลวง สวนหลวง 0-2311-1483
306 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สวนหลวง สวนหลวง
307 โรงเรียนเผยอิง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
308 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
309 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
310 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
311 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
312 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
313 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ 022213879
314 โรงเรียนวิริยาลัย สาทร
315 โรงเรียนมังคละศึกษา สาทร
316 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา สาทร
317 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สาทร
318 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
319 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
320 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
321 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทุ่งวัดดอน สาทร
322 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ทุ่งวัดดอน สาทร
323 โรงเรียน จิ้นเตอะ ทุ่งวัดดอน สาทร 02 2863115
324 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ ทุ่งวัดดอน สาทร
325 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร
326 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร ทุ่งวัดดอน สาทร
327 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร 2121232
328 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
329 โรงเรียนบำรุงศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
330 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
331 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ทุ่งวัดดอน สาทร
332 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา ยานนาวา สาทร
333 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ยานนาวา สาทร
334 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ยานนาวา สาทร
335 โรงเรียนโกศลวิทยา ยานนาวา สาทร 2110037
336 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา ยานนาวา สาทร
337 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร ยานนาวา สาทร
338 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ ยานนาวา สาทร
339 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา ยานนาวา สาทร
340 โรงเรียนศิลปวัฒนา ยานนาวา สาทร
341 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ยานนาวา สาทร
342 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ยานนาวา สาทร
343 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ยานนาวา สาทร
344 โรงเรียนอนุบาลโกศล ยานนาวา สาทร
345 โรงเรียนศุภวิทย์ ยานนาวา สาทร
346 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน สายไหม สายไหม