ข่าวประชาสัมพันธ์
New Normal ภายในสถานศึกษา
New Normal ในโรงเรียน ต้อนรับเปิดเทอม 1 ก.ค. 63

1. ต้องมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน
2. นักเรียน และคุณครูต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
3. ล้างมือบ่อย ๆ มีช่วงเวลา และจุดบริการให้เด็กไปล้างมือ มีจุดล้างแอลกอฮอล์เจล และให้เด็กหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ลูกบิด
4. จัดโต๊ะเรียนให้มีระยะห่างกัน 1-2 เมตร ลดจำนวนเด็กต่อชั้นเรียน และเว้นระยะห่างของพื้นที่อื่น ๆ ในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร สนามเด็กเล่น
5. มีการทำความสะอาดบ่อยขึ้น โดยเฉพาะห้องน้ำที่เด็กใช้ร่วมกัน จุดเสี่ยงสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิด ราวบันได
6. ลดกิจกรรมที่จะเกิดความแออัด เช่น การแข่งกีฬา หรือเหลื่อมเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกัน
7. ให้ผู้ปกครองปรับตัว ตั้งแต่การมาส่งลูก การเตรียมตัวลูกก่อนมาโรงเรียน การฝึกให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเข้าใจว่าต้อง ต้องล้างมือ และเว้นระยะห่างจากเพื่อน
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,23:37   อ่าน 79 ครั้ง