ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนทุนซื้อเครื่องดนตรี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณโสภณ ณ ระนอง (อดีตประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดช่างเหล็ก) , คุณธนา  ธรรมวิหาร (รองเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่สนับสนุนทุนซื้อเครื่องดนตรีในครั้ง และขอขอบคุณ ครูเรืองนนท์  นักฟ้อน ที่ประสานงานของบทุนในครั้งนี้ด้วย 
ในนามโรงเรียนวัดช่างเหล็ก จึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทุนในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ

โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,10:12   อ่าน 148 ครั้ง