ภาพกิจกรรม
วันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธีวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับโอกาสสำคัญทั้ง ๓ วาระ ได้แก่
๑. พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป รับบิณฑบาตร
๒. กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๓. กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,13:40   อ่าน 101 ครั้ง