ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 11
อื่นๆ
แนวทางการจัดการ​เรียน​การ​สอน​ ของ​ รร.สังกัด​ สพฐ.ในสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรนา 48544
ข้อมูล​พื้นฐาน​ รร.วัด​ช่างเหล็ก​ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 626.49 KB 48348