ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 62 วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2562 วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด